I. Sra. Dolors Murillo i Cabré

Filiació

Fotografia de Dolors Murillo i Cabré
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 12.02.1998, BOPC, 259.

Càrrecs parlamentaris

Més informació