I. Sr. Ignasi Guardans i Cambó

Filiació

Fotografia de Ignasi Guardans i Cambó
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 20.03.1996, BOPC, 33.

Càrrecs parlamentaris

Més informació