I. Sr. Joan Barios i Ortiz

Filiació

Fotografia de Joan Barios i Ortiz
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Popular. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 05.06.1996, BOPC, 64.

Càrrecs parlamentaris

Més informació