I. Sr. Lluís Badia i Chancho

Filiació

Fotografia de Lluís Badia i Chancho
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 06.02.1997, BOPC, 140.

Càrrecs parlamentaris

Més informació