I. Sr. Joan Granados i Duran

Filiació

Fotografia de Joan Granados i Duran
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Càrrecs parlamentaris

Més informació