I. Sra. Magda Oranich i Solagran

Filiació

Fotografia de Magda Oranich i Solagran
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya. Membre. Alta: 03.04.1992. Baixa: 26.09.1995.

Càrrecs parlamentaris

Més informació