Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sra. Sonia Esplugas González

Filiació

Fotografia de Sonia Esplugas González
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 17.01.2012, BOPC, 228. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació

Dades personals - biografia (Dades a tancament de legislatura)

Naixement i residència

Barcelona, 11 de novembre de 1971.


Formació i activitat professional

Diplomada en turisme per la Universitat Oberta de Catalunya. Diploma d'extensió universitària de publicitat i relacions públiques.
Ha estat redactora del gabinet de premsa del Partit Popular de Catalunya (1994-2003) i cap de premsa del Partit Popular de Barcelona (2003-2006).


Trajectòria política i institucional

És regidora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat des del 2007.