I. Sr. Joan Güell i Serra

Filiació

Fotografia de Joan Güell i Serra
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 09.03.2011, BOPC, 36. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació