I. Sr. Jaume Domingo i Planas

Filiació

Fotografia de Jaume Domingo i Planas
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 27.01.2011, BOPC, 16. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació