I. Sra. Cristina Iniesta i Blasco

Filiació

Fotografia de Cristina Iniesta i Blasco
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 12.07.2011, BOPC, 114.

Càrrecs parlamentaris

Més informació