I. Sr. Antoni Strubell i Trueta

Filiació

Fotografia de Antoni Strubell i Trueta
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 10.03.2011. Baixa: 02.10.2012.

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Membre. Alta: 20.01.2011. Baixa: 02.10.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació