Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet

Filiació

Fotografia de Joan Reñé i Huguet
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 22.07.2011, BOPC, 125.

Càrrecs parlamentaris

Més informació