Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet

Filiació

Fotografia de Joan Reñé i Huguet
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 17.12.2010. Baixa: 22.07.2011, BOPC, 125.

Càrrecs parlamentaris

Més informació