Excm. Sr. Alfons López i Tena

Filiació

Fotografia de Alfons López i Tena
Grup parlamentari:

Grup Mixt. Membre. Alta: 10.03.2011. Baixa: 17.12.2012.

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Representant. Alta: 20.01.2011. Baixa: 17.12.2012.

Càrrecs parlamentaris

Més informació