I. Sra. Manuela González i Griñán

Filiació

Fotografia de Manuela González i Griñán
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 15.05.2006, BOPC, 338. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació