I. Sra. Teresa Josa de Riu

Filiació

Fotografia de Teresa Josa de Riu
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 18.07.2005, BOPC, 214. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació