I. Sr. Jordi Castells i Guasch

Filiació

Fotografia de Jordi Castells i Guasch
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 13.04.2004, BOPC, 43. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Càrrecs parlamentaris

Més informació