Agenda de David Pérez Ibáñez

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2021

Dimarts, 14

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/12/2021)

Dijous, 16

13:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/12/2021)

Dijous, 23

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/12/2021)