Ponència: Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Dia:
Dimarts, 4 d'octubre de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 3b

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència.

 • 2

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00008/13)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament del ponent relataor

  (Text presentat: BOPC, 283, 7)

 • 3

  Elaboració de l'Informe.