Ponència: Projecte de llei de foment de l'associacionisme

Dia:
Dilluns, 3 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Marià Llop, exsecretari del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00585/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00571/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00572/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de David Guàrdia Mascó, activista social, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00582/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00586/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00587/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'Albert Torrens, vicepresident de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 353-00573/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.