Ponència: Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2022
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (Tram. 353-00535/13)

  Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans (Tram. 353-00542/13)

  Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació

  Substanciació.