Intergrup del Sàhara

Dia:
Dijous, 3 de novembre de 2022
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elecció, si s'escau, del coordinador o coordinadora de l'intergrup

  • 2

    Debat i aprovació, si s'escau, del pla de treball

  • 3

    Qüestions sobrevingudes