Ponència: Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2022
Hora:
11:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Jaume Estany Ricart, gerent del Servei d'Emergències Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00426/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Xavier Rodríguez Guasch, adjunt a gerència del Servei d'Emergències Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00427/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'Àngels López Canela, cap d'Emergències del Servei d'Emergències Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00428/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de David Pomés Noguera, cap de l'Àrea de Transport Sanitari no Urgent del Sistema d'Emergències Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00429/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'Anna Fontquerni Gorchs, directora d'Operacions del Servei d'Emergències Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00430/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'Alejandro Quílez Martínez, cap de l'Àrea de Persones del Servei d'Emergències Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari (Tram. 353-00431/13)

  Comissió de Salut

  Substanciació.