Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

Dia:
Divendres, 7 d'octubre de 2022
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Audiència d'una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00017/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 2

  Audiència d'una representació del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00018/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 3

  Audiència de Francesc Brosa, director general del Grup Mutuam, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00014/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 4

  Audiència de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per viure, davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00015/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència

 • 5

  Audiència d'una representació de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia davant el Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències (Tram. 367-00019/13)

  Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències

  Audiència