Ponència: Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles

Dia:
Dijous, 6 d'octubre de 2022
Hora:
15:15h
Lloc:
Sala 8

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Establiment del calendari de reunions.