Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals

Dia:
Dimarts, 19 de setembre de 2023
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Enric Vadell, enginyer de forests per la Universitat de Lleida i subdirector general de boscos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, davant la Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals per a informar sobre l'estat dels ecosistemes forestals (Tram. 357-01159/13)

  Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Francisco Lloret, catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, davant la Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals per a informar sobre l'estat dels ecosistemes forestals (Tram. 357-01160/13)

  Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Mireia Banqué, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i experta en adaptació i efectes del canvi climàtic, davant la Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals per a informar sobre l'estat dels ecosistemes forestals (Tram. 357-01161/13)

  Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals

  Compareixença.