Ponència: Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya

Dia:
Dimarts, 25 de gener de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la Ponència

 • 2

  Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (Tram. 200-00001/13)

  Ple del Parlament

  Nomenament del ponent relator

  (esmenes a la totalitat: BOPC, 121, 8; esmenes presentades: BOPC, 169, 6)

 • 3

  Elaboració de l'Informe.