Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Promotora de la Fundació d'Ajuda a Nens i Joves amb Altes Capacitats davant la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (Tram. 357-00780/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Estudis Sufragats amb Fons Públics no Universitaris de Catalunya davant la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (Tram. 357-00781/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures davant la Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (Tram. 357-00782/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu

  Compareixença.