Ponència: Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

Dia:
Divendres, 3 de desembre de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Àlex Rocas Jordi, degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00289/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'un representant de la sectorial d'educació del Barcelonès de la Coordinadora Obrera Sindical amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00261/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Unió Sindical dels Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00262/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Fruitós Richarte Travesset, jurista, ex magistrat i professor de dret, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00273/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.