Ponència: Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

Dia:
Divendres, 5 de novembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'Àlex Díaz, president de la Central Sindical Independent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00254/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Sindicat d'Infermeria - Satse amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00268/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma d'Interins/es de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00265/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Pau Albert Martí, advocat expert en funció pública, amb relació a la Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (Tram. 353-00282/13)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.