Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Dia:
Divendres, 4 de novembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pedro Javier Ariche Axpe, tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a explicar el paper d'aquest òrgan en el control extern i la investigació penal que afecta membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00786/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Josep Lluís Trapero Álvarez, responsable de la Divisió d'Avaluació de Serveis, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials (Tram. 357-00787/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jaume Garcia Valls, cap de la Divisió d'Afers Interns, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials (Tram. 357-00788/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Josep Graells Giribets, cap de l'Àrea Disciplinària, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials (Tram. 357-00789/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Gemma Garcia, responsable del Mapa de la censura de Mèdia.cat, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a avaluar la creació d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials (Tram. 357-00790/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.