Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Dia:
Divendres, 21 de gener de 2022
Hora:
11:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i les funcions i l'organització de la policia del segle XXI (Tram. 357-00196/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Julen Arzuaga Gumuzio, advocat expert en drets humans, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i les funcions i l'organització de la policia del segle XXI (Tram. 357-00197/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de José Javier Barbero Gutiérrez, exdelegat de l'Àrea de Salut Mental, Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i les funcions i l'organització de la policia del segle XXI (Tram. 357-00201/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.