Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Dia:
Dilluns, 20 de desembre de 2021
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Francesc Guillen Lasierra, expert en model policial i seguretat pública, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i, les funcions i organització que ha de tenir la policia del segle XXI (Tram. 357-00143/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Anton Mellon, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i, les funcions i organització que ha de tenir la policia del segle XXI (Tram. 357-00144/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Amadeu Recasens, expert en matèria de seguretat i policia, davant la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i les funcions i l'organització que ha de tenir la policia del segle XXI (Tram. 357-00145/13)

  Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

  Compareixença.