Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

Dia:
Divendres, 26 de novembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (Tram. 394-00002/13)

    Comissió d'Estudi sobre el Model Policial

    Debat de la proposta.