Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Dia:
Dilluns, 20 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00248/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00249/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00236/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Promotors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00250/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Jèssica Casals, portaveu de les famílies afectades per l'anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00231/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de representants del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i de l'Observatori DESC amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00233/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00234/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00235/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00251/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.