Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Dia:
Divendres, 17 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Trilla Bellart, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i de la Fundació Hàbitat3, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00238/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de Jordi Bosch Meda, doctor en arquitectura, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00246/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació

 • 3

  Compareixença en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00237/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00239/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'Agustí Jover Armengol, economista especialista en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00252/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d'Economia i Empresa, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00253/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.