Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Dia:
Dilluns, 13 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació del Grup d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00229/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència de la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00232/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00244/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Ajuntament de Salt amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00243/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d'Habitatge Metròpolis Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00245/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00230/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.