Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Dia:
Dimecres, 1 de setembre de 2021
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la ponència

  • 2

    Nomenament del ponent relator o ponent relatora

  • 3

    Ordenació i calendari d'audiències