Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

Dia:
Dimarts, 13 de setembre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carles Ibáñez Martí, cap de l'Àrea de Canvi Climàtic d'Eurecat, davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00729/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Juan Pedro Martín-Vide, professor d'enginyeria hidràulica de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00730/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de José Luis Casamor, professor associat del Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00731/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Vicenç Gràcia Garcia, expert en dinàmica litoral del delta de l'Ebre, davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00732/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.