Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

Dia:
Dimarts, 18 de gener de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la presidència i la direcció del Parc Natural del Delta de l'Ebre davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00200/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Susanna Abella Codorniu, en representació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00198/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'empresa salinera Infosa davant la Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (Tram. 357-00199/13)

  Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

  Compareixença.