Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les mesures de suport al sector pesquer (Tram. 250-00560/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 83)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les mesures a que s'han d'adoptar per a disposar de fertilitzants en el sector primari (Tram. 250-00691/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 344, 28)

 • 4

  Compareixença d'una representació de la plataforma veïnal contra la instal·lació d'una macrogranja al Canós davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre les raons de la seva oposició a la instal·lació d'una macrogranja de porcs al Canós, al municipi dels Plans de Sió (Tram. 357-00369/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 5

  Composició de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (Tram. 410-00010/13)

  Junta de Portaveus

  Ratificació del president proposat per a la Comissió