Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

Dia:
Dimarts, 21 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 357-00026/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 357-00028/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 357-00027/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació l'Associació Catalana de Municipis davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural de Catalunya (Tram. 357-00029/13)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'abordament amb garanties de la temporada de la fruita a Lleida (Tram. 250-00133/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 56)