Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimarts, 7 de febrer de 2023
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (Tram. 200-00014/13)

  Govern de la Generalitat

  Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art. 131.4 RPC)

  Departament de Drets Socials

  (Text presentat: BOPC, 485, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 496, 22)