Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 2 de novembre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Autisme davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les darreres dades relatives a l'autisme i les dificultats amb què es troben les persones autistes (Tram. 357-00488/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Santa Coloma de Gramenet davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre els problemes que el tancament de les oficines bancàries comporta als barris (Tram. 357-00492/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials sobre l'increment del 7% en les llistes d'espera de la dependència el 2021 (Tram. 354-00121/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de Drets Socials sobre les línies d'actuació del seu departament (Tram. 354-00163/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb el conseller de Drets Socials sobre els objectius i el pla de treball del seu departament (Tram. 354-00171/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00834/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00835/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del gerent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament de Barcelona denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00836/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Inclusió Social davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament de Barcelona denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00837/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament de Barcelona denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00838/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del regidor del districte de Ciutat Vella de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00839/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les presumptes coaccions de l'Ajuntament denunciades per l'empresa Inmobel Economarket amb relació a un bloc d'habitatges del carrer de la Morera (Tram. 356-00840/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti el Pla (Tram. 356-00893/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'augment de la inversió en pisos tutelats per a persones amb discapacitat intel·lectual (Tram. 250-00677/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 338, 12)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la convocatòria permanent d'ajuts per al pagament del lloguer de l'habitatge (Tram. 250-00682/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mónica Ríos García, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eva Candela Lopez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 338, 20; esmenes: BOPC, 369, 34)