Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 22 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la cooperativa de gestió d'habitatges cooperatius Coobert davant la Comissió de Drets Socials per a presentar noves iniciatives de promoció de l'accés a l'habitatge assequible amb format cooperatiu (Tram. 357-00484/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'associació Ladd davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual i llurs familiars (Tram. 357-00485/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de xoc per a la millora de l'atenció a la dependència i la reducció de les llistes d'espera (Tram. 250-00456/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 13; esmenes: BOPC, 261, 17)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'accés a serveis d'habitatges per a persones amb malaltia mental (Tram. 250-00470/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 40; esmenes: BOPC, 267, 10)