Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 22 de desembre de 2021
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Drets Socials per a exposar l'informe "Leyes que protejan a las persones mayores" (Tram. 357-00011/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la soledat no desitjada i el dret a l'acompanyament efectiu (Tram. 357-00091/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques públiques (Tram. 250-00190/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 61)