Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 13 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Esperança, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre el balanç de les actuacions del telèfon de l'esperança i el de prevenció del suïcidi (Tram. 357-00023/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials (Tram. 250-00172/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 35; esmenes: BOPC, 110, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 250-00173/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 36; esmenes: BOPC, 110, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses (Tram. 250-00174/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 37; esmenes: BOPC, 110, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el model de treball protegit (Tram. 250-00175/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 38; esmenes: BOPC, 110, 27)