Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 22 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials sobre l'impacte de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19 a les residències per a gent gran i les mesures previstes per a fer-hi front. (Tram. 354-00033/13)

  Eva Parera i Escrichs, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets Socials sobre els nous protocols i mesures de protecció als centres residencials de gent gran (Tram. 354-00040/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la cap de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la situació d'aquests joves i les actuacions del Departament en aquest sentit (Tram. 356-00134/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre aquest pla (Tram. 356-00190/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l'Agència Catalana de l'Habitatge a Tarragona (Tram. 250-00142/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 57, 67; esmenes: BOPC, 105, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent de l'entrada de l'acompanyant d'una persona amb discapacitat (Tram. 250-00168/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rocio Garcia Pérez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 30; esmenes: BOPC, 110, 25)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'actualització de la informació referent als joves extutelats per la Generalitat (Tram. 250-00169/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 32)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d'accessibilitat (Tram. 250-00170/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 33; esmenes: BOPC, 110, 26)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans sordes (Tram. 250-00171/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 74, 34; esmenes: BOPC, 110, 26)