Comissió d'Acció Climàtica

Dia:
Dimecres, 19 de gener de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 357-00039/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Arrufí, representant de la Denominació d'Origen Terra Alta, davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 357-00044/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Pilar Miró, representant de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 357-00045/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 357-00046/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació pro Vegueria Penedès davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 357-00047/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 357-00048/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic de Catalunya (Tram. 250-00074/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Andrés Bello Sanz, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 35, 14)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire (Tram. 250-00218/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 91, 30; esmenes: BOPC, 124, 20)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (Tram. 250-00228/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Dani Cornellà Detrell, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 61; esmenes: BOPC, 140, 28)

 • 10

  Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes (Tram. 250-00233/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Silvia Paneque Sureda, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 66; esmenes: BOPC, 140, 29)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la Costa Brava nord (Tram. 250-00279/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 48; esmenes: BOPC, 140, 33)