Comissió d'Acció Climàtica

Dia:
Dimecres, 15 de setembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels col·lectius i associacions ambientalistes que defensen el delta del Llobregat davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00163/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00164/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Energia davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00165/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00166/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00167/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00168/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la Denominació d'Origen Terra Alta, davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00169/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de l'Associació de Turisme Rural Terra Alta, davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00170/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00171/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació pro Vegueria Penedès davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00172/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre d'Estudis del Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00173/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Comarcal de l'Alt Camp davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00174/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Valls (Alt Camp) davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l'Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars (Tram. 356-00175/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre l'impacte del projecte d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d'acció climàtica (Tram. 357-00015/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença d'una representació dels col·lectius i les associacions ambientalistes de defensa del delta del Llobregat davant la Comissió d'Acció Climàtica per a informar sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 357-00038/13)

  Comissió d'Acció Climàtica

  Compareixença.

Nota: En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença d'una representació dels col·lectius i associacions ambientalistes que defensen el delta del Llobregat davant la Comissió d'Acció Climàtica perquè informi sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 356-00163/13), que consta en el punt 1 de l'ordre del dia, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la en la mateixa sessió.