Comissió de Recerca i Universitats

Dia:
Dimarts, 18 de gener de 2022
Hora:
14:45h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre les relacions del Govern amb les entitats que defensen el bilingüisme en el sistema educatiu (Tram. 354-00041/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre l'atac violent a membres de l'associació S'Ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 354-00053/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre la iniciativa de Plataforma per la Llengua de control del català a les aules universitàries (Tram. 354-00061/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre l'atac violent a membres de l'associació S'Ha Acabat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00230/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la Universitat (Tram. 356-00322/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños Díez, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la Universitat (Tram. 356-00323/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Alfonso Méndiz Noguero, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la Universitat (Tram. 356-00324/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Rodríguez-Ponga, rector de la Universitat Abat Oliba CEU, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de la Universitat (Tram. 356-00325/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat (Tram. 357-00110/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Javier Lafuente, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre la situació del sistema universitari i les línies de treball (Tram. 357-00117/13)

  Comissió de Recerca i Universitats

  Compareixença.